Nauczyciele

     

W buddyzmie Diamentowej Drogi nauczyciel nie jest dla uczniów jakąś konkretną osobą, lecz praktycznym przykładem oświecenia oraz żywym przekazem nauk Buddy. Głównym nauczycielem w tradycji Karma Kagyu jest Karmapa, jego imię można przetłumaczyć jako "Manifestacja Aktywności Buddy".

Karmapa jest pierwszym w Tybecie wysoko urzeczywistnionym mistrzem buddyjskim, który świadomie odradza się dla pożytku innych. Linia jego sukcesji została zapoczątkowana w XII wieku, jednak strumień świadomości Karmapy manifestował się już wcześniej, jeszcze zanim powstała szkoła Karma Kagyu, np. Karmapa był w przeszłości słynnym indyjskim joginem Sarahą.

Obecnie Karmapa działa w swojej siedemnastej inkarnacji, znany jest pod imieniem Taje Dordże. Pierwszym zachodnim uczniem poprzedniego, XVI Karmapy jest Duńczyk Lama Ole Nydahl, dzięki którego inspiracji powstał nasz ośrodek.